აბორტის შემდგომი რეაბილიტაცია

აღნიშნულ თემატიკაზე ტრენინგები ჩაუტარდათ რეპროდუქციული ასაკის ქალებს კლინიკა ''ვენუს ჯორჯია''-ს ბაზაზე 2013 წელს.

აბორტი და მისი შედეგები მეტად აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს. ქალთა სწორი ინფორმირება აბორტზე და აბორტის შემდგომი პერიოდის მოვლაზე მნიშვნელოვანია მათი ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის. ტრენინგის მონაწილეებმა შეავსეს პრე და პოსტ ტესტები, აგრეთვე მათ დაურიგდათ სამახსოვროები.