ქალის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა

ტრენინგი ჩატარდა 2013 წელს, თემატიკა ეხებოდა შემდეგ საკითხებს:

- სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები

- ორსულობის დაგეგმვა

- კონტრაცეპციის მეთოდები

- მშობელთა სკოლა