შობადობის ზრდის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი პირობა SATURDAY, 15 FEBRUARY 2014 13:30

ქალთა ჯანმრთელობის გაუარესების და გინეკოლოგიური ავადობის შემცირების მიზნით შობადობის ზრდის მისაღწევად პირველხარისხოვანი ამოცანაა პერინატალური დანააკარგის მაქსიმალურად შემცირების და ჯანმრთელი შთამომავლობის გაგრძელების მიზნით, პერინატალური დანაკარგის შემდგომ მშობლების სათანადო რეაბილიტაცია.

პერინატალური დანაკარგი არის საშვილოსნოს გარე ორსულობა, ორსულობის დრომდე მიუტანლობა, ანტენატალური, ინტრანატალური, პოსტნატალური (დაბადებიდან 28 დღის განმავლობაში) ნაყოფის და ახალშობილის სიკვდილი. ზოგიერთ ქვეყანაში პერინატალურ დანაკარგს მიეკუთვნება უნაყოფობა, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას და აგრეთვე ნაშვილები ახალშობილის სიკვდილიც. სამედიცინო პრაქტიკაში, პოსტსაბჭოურ სივრცეში და მათ შორის საქართველოშიც, შემუშავებული არ არის პერინატალური დანაკარგის პროცესში ან მის შემდგომ პერიოდში მგლოვიარე მშობლების მართვის ალგორითმი.

შობადობის ზრდის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი პირობა - სრული ვერია