2017-2018 წლის აქტივობები
There are no translations available.

2017-2018 წლებში ასოციაცია ატარებდა ტრენინგებს საქართველოს რეგიონებში ექიმებთან და მოსახლეობასთან. ტრენინგის თემები:

- პერინატალური დანაკარგი

- მკვდრადშობადობის შემდგომი პერიოდის მართვა

- პერინატალური დანაკარგის შემდეგ ორსულობის დაგეგმვა