კონფერენცია 2022
There are no translations available.

 

Read more...
 
2017-2018 წლის აქტივობები
There are no translations available.

2017-2018 წლებში ასოციაცია ატარებდა ტრენინგებს საქართველოს რეგიონებში ექიმებთან და მოსახლეობასთან. ტრენინგის თემები:

- პერინატალური დანაკარგი

- მკვდრადშობადობის შემდგომი პერიოდის მართვა

- პერინატალური დანაკარგის შემდეგ ორსულობის დაგეგმვა

 
Antenatal classes

Antenatal classes are:

 • Health in pregnancy ,including a healthy diet
 • Exercises to keep you fit and  active during pregnancy
 • What happens during labor and birth
 • Coping with labor and information about different types of    pain relief
 • How to help yourself during labor and birth
 • Relaxation techniques
 • Yoga
 • Information about different kinds of birth and interventions
 • Caring for your baby , including feeding
 • Your health after the birth
 • Emotions and feelings during pregnancy, birth and after
 
Post abortion care

Post abortion care are:

 • Support
 • Counceling  to help patients and family members
 • Guidance and therapeutic management for couples
 
Woman’s reproductive health

Woman’s reproductive health

 • Sexually-transmitted diseases
 • Physical and psychological preparation for pregnancy
 • contraception