სამახსოვრო ექიმთათვის SATURDAY, 15 FEBRUARY 2014 13:38

სამახსოვრო ეძღვნება სამეანო - გინეკოლოგიური რეაბილიტაციის საკითხებს, კერძოდ: 1. ექტოპიური ორსულობის შემდგომი პერიოდის მართვის ალგორითმი 2. აბორტის შემდგომი პერიოდის რეაბილიტაცია 3. პერინატალური ფსიქოლოგიის ძირითადი მიმართულებები.

ვინაიდან ურგენტული გინეკოლოგიური დახმარების შემდგომ, რეაბილიტაცია უნდა დაიწყოს ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციით, პირველ რიგში მოგაწვდით პერინატალური ფსიქოლოგიის შესახებ მოკლე ინფორმაციას.

სიტყვა პერინატალური შედგება ორი ნაწილისგან „პერი“ - გარშემო, ახლოს და „ნატალის“ -დაბადებასთან კავშირში. პერინატალური ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიის მიმართულებაა, რომელიც შეისწავლის ჯერ არ დაბადებული ან ახლახან დაბადებული ბავშვის ფსიქიკურ ცხოვრებას, ეს არის მეცნიერება ადამიანის განვითარების საწყისი ფაზის შესახებ: პრენატალური (ანტენატალური), პერინატალური (ინტრანატალური) და ნეონატალური (პოსტნატალური) განვითარების ფაზების და მთელი ცხოვრების განმავლობაში მათზე ზემოქმედების შესახებ.

სამახსოვრო ექიმთათვის - სრული ვერია