დემოგრაფიული მაჩვენებლების გაუმჯობესების გზები SATURDAY, 15 FEBRUARY 2014 13:37

2013 წლის 3 მაარტს, დედის დღეს, დაფუძნდა საქართველოს დემოგრფიული აღორძინების ფონდი (არასამთავრობო, არასამეწარმეო ორგანიზაცია). ფონდის ბაზაზე მომზადდება სახელმწიფო დემოგრაფიული პროგრამა. 2013 წლის 1 ივლისიდან სახელმწიფო ფიზიოლოგიურ მშობიარობას აფინანსებს 500 ლარით, საკეისრო კვეთის ოპერაციას 800 ლარით. როგორც დემოგრაფიული ფონდის დაფუძნება, ასევე უფასო მშობიარობის სახელმწიფო პროგრამაც გარკვეულ წვლილს შეიტანს დემოგრაფიული მონაცემების ვინაიდან სტატისტიკა ნათლად ასახავს ვითარებას, რომელსაც უბრალოდ არასასურველს ვერ ვუწოდებთ.

დემოგრაფიული მაჩვენებლების გაუმჯობესების გზები - სრული ვერია