კონფერენცია 2022

 

2022 წლის 19 ნოემბერს ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის მიერ ტარდება კონფერეცია.