ორსულობისთვის და მშობიარობისთვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მომზადება

ტრენინგი ჩატარდა 2013 წელს ქალთა რეაბილიტაციის ასოცაიციის პროექტის,  ''ჯანმრთელი ოჯახი, ჯანმრთელი ორსული, ჯანმრთელი შთამომავლობა'', ფარგლებში.